Si typ človeka “idem, riešim”? Možno práve ty si náš budúci marketingový a event špecialista

Marketingový a event špecialista

Si typ človeka „idem, riešim“? Máš organizáciu v krvi a všetko, čoho sa chytíš, považuješ za projekt? Máš skúsenosti s organizáciou eventov 200+? Naše interné eventy sú našou pýchou a preto musia byť tip-top od priestorov, jedla, cez program až po pani v šatni. Zároveň je dôležité, aby si vedel sledovať aktuálne trendy a podieľal sa na vyhľadávaní marketingových príležitostí. Hľadáme človeka, ktorý by doplnil rady nášho mladého a dynamického tímu práve o túto chýbajúcu pozíciu.

Miesto výkonu práce: Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava

Kontaktná osoba: Patrícia Bystričanová/+421 917 712 763

Minimálny ponúkaný plat (v hrubom): 1 200 eur (v závislosti od skúseností)

Termín nástupu: dohodou

Počet obsadzovaných pracovných miest: 1

Dátum pridania ponuky: 6. 8. 2021

Termín pre zasielanie žiadostí: 31. 8. 2021

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu neurčitú/pracovný pomer na dobu určitú

Náplň pracovnej pozície:

Event agenda

 • komplexné organizovanie podujatí – valné zhromaždenie, ples, konferencia, teambuilding a i.,
 • vyhľadávanie potenciálnych miest na usporadúvanie spoločenských akcií a podujatí,
 • uzatváranie objednávok a zmlúv s externými dodávateľmi, vyjednávanie zmluvných podmienok,
 • sledovanie čerpania stanoveného rozpočtu,
 • kontrolovanie a koordinovanie činností externých dodávateľov,
 • vyhodnocovanie úspešnosti realizovaných akcií a podujatí,
 • analyzovanie nedostatkov a navrhovanie opatrení na ich odstránenie.

Marketingová agenda

 • podieľanie sa na budovaní brandingu organizácie,
 • podieľanie sa na nastavovaní, implementácií a kontrole plnenia základných marketingových cieľov organizácie,
 • správa a rozvoj sociálnych sietí organizácie (Facebook, Instagram, LinkeIn),
 • nahrávanie podcastov,
 • spolupráca s internou grafičkou a interným redaktorom na tvorbe grafických návrhov, vizuálov (sociálne siete, letáky, bannery, roll-upy a i.) – sledovanie aktuálnych trendov v oblasti marketingu a sociálnych sietí,
 • analýza a vyhodnocovanie marketingových aktivít,
 • vyhľadávanie inovatívnych marketingových možností.

Požiadavky na kandidáta

Stupeň vzdelania:

 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Zameranie:

 • obchod
 • marketing
 • reklama

Predchádzajúca prax:

 • min. 4 roky

V oblasti:

 • marketing
 • reklama
 • organizovanie podujatí

Jazykové zručnosti:

 • Anglický jazyk – úroveň B1
 • Anglický jazyk – úroveň B2

Počítačové zručnosti:

 • MS Outlook – úroveň stredne pokročilá
 • MS Word  – úroveň pokročilá
 • MS Excel –  úroveň pokročilá
 • MS PowerPoint – úroveň pokročilá
 • ďalšie: Canva

Iné zručnosti:

 • výborná znalosť slovenského jazyka
 • aktívny vodič – vodičský preukaz B
 • priame jednanie
 • schopnosť organizovať si prácu
 • schopnosť rýchlo reagovať na ad hoc úlohy
 • schopnosť rýchlo reagovať na vzniknuté situácie
 • komunikačné zručnosti
 • prezentačné zručnosti
 • organizačné zručnosti
 • reprezentatívne vystupovanie
 • záujem na „blahu“ organizácie
 • systémové plánovanie
 • event manažment
 • digitálny marketing
 • networking

Osobnostné predpoklady:

 • zdravý „sedliacky“ rozum
 • otvorenosť voči zmenám
 • lojálnosť
 • orientácia na výsledok
 • schopnosť doťahovať veci do konca
 • odolnosť voči stresu
 • schopnosť pracovať pod tlakom
 • kreatívne riešenie problémov
 • vysoká miera kreativity
 • dodržiavanie termínov

Benefity:                                         

 • flexibilný pracovný čas
 • dynamický mladý kolektív
 • príjemné pracovné prostredie
 • občerstvenie a pitný režim
 • teambuilding
 • možnosti vzdelávania
 • výučba anglického jazyka
 • možnosť nárastu mzdy
 • možnosť kariérneho rastu
 • práca z domu – dohodou

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky zašlú profesijný životopis v riadnom termíne (do 31. 8. 2021)elektronicky na adresu: personalne.oddelenie@asociaciapz.sk alebo listinne na korešpondenčnú adresu: Asociácia priemyselných zväzov a dopravy Lamačská cesta 3/C 841 04 Bratislava s označením výberového konania „Výberové konanie – Marketingový a event špecialista“.

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, ktorých posúdenie bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov a dopravy so sídlom Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.