Do tímu príjmeme výkonného asistenta/asistentku

Pracovná pozícia: Výkonný asistent

Počet voľných pracovných miest:

1

Miesto výkonu práce:

Slovensko
Bratislavský kraj
okres Bratislava
Bratislava-Petržalka
Lamačská cesta 3/C
84104

Kontaktná osoba: personalne.oddelenie@asociaciapz.sk

Základná zložka mzdy (v hrubom):

Od 1700 € za mesiac

Dátum nástupu: ihneď/dohodou

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na dobu určitú/neurčitú

Pracovná oblasť:

Personalistika, administratíva a služby zákazníkom

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:
28. 2. 2021

Informácie pre záujemcu:
Hľadáme „pravú ruku“ pre štatutárneho zástupcu, ktorý vedie viacero organizácií súčasne a v rámci svojej pracovnej náplne rieši niekoľko agend naraz z rôznych oblastí.

Náplň (druh) práce

 • udržiavanie prehľadu v plnení úloh v rámci agendy zamestnancov, manažovanie ich plnenie tak, aby bol materiál vo finálnej podobe pripravený pre nadriadeného v dohodnutom termíne a v s súlade so zadaním
 • spravovanie osobnej mailovej komunikácie nadriadeného až na úrovni návrhov riešení formou manažérskeho sumáru – čo, kto, dokedy, ako (cieľom je prázdna mailová schránka)
 • organizovanie času a pracovného kalendára nadriadeného a synchronizácia jeho pracovných a súkromných aktivít

Ponúkané výhody

 • variabilný príplatok k mzde formou flexibilnej mesačnej odmeny podľa výkonu
  • práca v ambicióznom a príjemnom kolektíve
  • osobné rozvojové príležitosti
  • možnosť sebarealizácie

Pracovné podmienky

 • Práca na zmeny:jednozmenný pracovný režim

Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium)
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Zručnosti, schopnosti

Všeobecné spôsobilosti:

 • organizovanie a plánovanie práce
 • rozhodovanie
 • kultivovaný písomný prejav
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • samostatnosť

Cudzie jazyky:

 • anglický – pokročilá: B2 – C2

Počítače:

 • Microsoft Word – pokročilá
 • Microsoft Excel – pokročilá
 • Microsoft PowerPoint – pokročilá

Ďalšie požiadavky:

Prax minimálne 4 roky

Hľadáme kolegu, ktorý má chuť pracovať, rozmýšľa v širších súvislostiach, má záujem niečo dosiahnuť v pracovnom živote, vie využiť príležitosť a preferuje dynamiku v pracovnom procese.

Osobnostné predpoklady

 • iniciatívnosť
 • precíznosť (presnosť)
 • spoľahlivosť

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov so sídlom Ventúrska 10, 811 01 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.