Banners na web APZD_priemysel pomaha
4bb692f0-bde3-47f0-af56-eab74196d58e

O nás


Asociácia priemyselných zväzov a dopravy je moderná zamestnávateľská organizácia a dlhoročný odborný partner slovenského priemyslu a dopravy.

Sme hlasom významných zamestnávateľských zväzov a ich firiem z oblasti automobilového, strojárskeho, elektrotechnického, hutníckeho či stavebného priemyslu, dopravy a logistiky.

V dialógu s vládou presadzujeme rozumné riešenia v prospech priaznivého a predvídateľného podnikateľského prostredia. APZD je členom Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky, niekoľkých poradných rád vlády SR, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru či Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania.

V spolupráci s odborníkmi z členských zväzov a firiem sa aktívne podieľame na zlepšovaní podmienok v oblastiach ako: podnikateľské prostredie a hospodárska politika štátu, pracovno-právna legislatíva a BOZP, trh práce, školstvo a vzdelávanie, výskum a inovácie, finančná legislatíva, životné prostredie či doprava a logistika.

Členovia APZD:  Zväz automobilového priemyslu SR, Zväz strojárskeho priemyslu SR, Zväz elektrotechnického priemyslu SR, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Slovenská elektromechanická asociácia, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenský živnostenský zväz, Zväz logistiky a zasielateľstva SR, Asociácia železničných dopravcov Slovenska – AROS, Zväz autobusovej dopravy.

Členovia APZD

Sekretariát


Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Westend Plazza
Lamačská cesta 3/C
841 04 Bratislava

sekretariat@asociaciapz.sk
0950 259 414