O nás

Asociácia priemyselných zväzov zlúčila silné priemyselné zväzy na Slovensku do jedného ešte silnejšieho celku. Reprezentuje viac ako 400 firiem a je členom Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky.

Ako nepolitická vyššia zamestnávateľská organizácia ovplyvňujeme hospodársku a sociálnu politiku štátu. Pri odbornom dialógu a aktívnej spolupráci s partnermi kladieme dôraz na spoločné záujmy priemyslu a jeho konkurencieschopnosť.

Sme v priamom kontakte s vládou, vstupujeme do riadneho legislatívneho konania a prinášame vlastné návrhy na potrebné zmeny zákonov.

Dôležité oblasti zastrešuje a sleduje päť pracovných komisií: Podnikateľské prostredie, Práca, sociálne veci a BOZP, Veda, výskum a inovácie, Vzdelávanie, Životné prostredie a energetika.

Našimi členmi sú: Slovenská elektromechanická asociácia, Slovenský živnostenský zväz, Zväz automobilového priemyslu SR, Zväz elektrotechnického priemyslu SR, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a Zväz strojárskeho priemyslu SR.

Členovia APZ

Sekretariát

Asociácia priemyselných zväzov
Budova Technopolu, 10. poschodie
Kutlíkova 17
852 50 Bratislava
e-mail: sekretariat@asociaciapz.sk