Banner na web_webinár jún
2 % banner web APZ
presťahovali sme sa. png
homepage 1
homepage 2
Banner WEB podcast

O nás


Asociácia priemyselných zväzov zlúčila silné priemyselné zväzy na Slovensku do jedného ešte silnejšieho celku. Reprezentuje viac ako 1000 firiem. Je členom Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.

Ako nepolitická vyššia zamestnávateľská organizácia ovplyvňuje hospodársku a sociálnu politiku štátu. Pri odbornom dialógu a aktívnej spolupráci s partnermi kladie dôraz na spoločné záujmy priemyslu a jeho konkurencieschopnosť.

APZ je priamom kontakte s vládou, pripomienkami vstupuje do legislatívneho konania a prináša vlastné návrhy na potrebné zmeny zákonov.

V spolupráci s odborníkmi z členských zväzov a firiem sa aktívne podieľa na zlepšovaní podmienok v podnikateľskom prostredí v oblastiach, ktoré sa ho bezprostredne týkajú: pracovno-právna oblasť a BOZP, vzdelávanie, výskum a inovácie, finančná legislatíva, vymožiteľnosť práva, životné prostredie, elektromobilita a iné.

Členovia APZ: Slovenská elektromechanická asociácia, Slovenský živnostenský zväz, Zväz automobilového priemyslu SR, Zväz elektrotechnického priemyslu SR, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Zväz logistiky a zasielateľstva SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a Zväz strojárskeho priemyslu SR.

Členovia APZ

Sekretariát

Asociácia priemyselných zväzov
Westend Plazza
Lamačská cesta 3/C
841 04 Bratislava

sekretariat@asociaciapz.sk
0950 259 414