o nás‎ > ‎

poslanie

Asociácia priemyselných zväzov
  • je nepolitickou organizáciou výrobných priemyselných zväzov, založená na demokratických princípoch

  • Ovplyvňuje hospodársku a sociálnu politiku vlády SR

  • Vytvára optimálne podmienky pre dynamický rozvoj podnikania a obhajuje spoločné záujmy svojich členov

  • Definuje, podporuje a presadzuje spoločné záujmy s cieľom vytvoriť vhodné a stabilné podnikateľské a zamestnávateľské prostredie s dôrazom na vymožiteľnosť práva.
Comments