novinky‎ > ‎

Valné zhromaždenie Zväzu strojárskeho priemyslu SR 25.11.2016

uverejnené 28. 11. 2016, 5:55 používateľom Asociacia Pzvazov

Valné zhromaždenie Zväzu strojárskeho priemyslu SR sa uskutočnilo dňa 25.11.2016, v hoteli Senec v Senci.

Program:
1/ Otvorenie
2/ Voľba pracovných komisií a overovateľov
3/ Priority a ciele na rok 2017
4/ "Disparity na trhu práce a čo nás čaká v budúcnosti?" - TREXIMA Bratislava
5/ Asociácia priemyselných zväzov
6/ Ekonomické, rozpočtové a zväzové záležitosti
7/ Správa mandátovej komisie
8/ Doplnenie orgánov Zväzu (Dozorná rada)
9/ Rozprava
10/ Správa návrhovej komisie – návrh uznesenia
11/ Záver

Na Valnom zhromaždení sa zúčastnilo 47 členských organizácií ZSP SR.
Za hostí sa zúčastnili prezidenti ZAP SR, ZHŤPG SR, viceprezident SEA, generálny sekretár APZ a predstavitelia firmy TREXIMA.

Odkaz na stránku ZSP SR: http://www.zspsr.sk/aktivity/vzzspsr20162
Fotogaléria: http://www.zspsr.sk/galeria

Ċ
Asociacia Pzvazov,
28. 11. 2016, 5:55
Ċ
Asociacia Pzvazov,
28. 11. 2016, 5:55
Ċ
Asociacia Pzvazov,
28. 11. 2016, 5:55
Comments