novinky‎ > ‎

Valné zhromaždenie APZ 14.6.2017

uverejnené 22. 6. 2017, 0:49 používateľom Asociacia Pzvazov   [ aktualizované 28. 6. 2017, 0:00 ]
Fotografia (sprava): Anton Ondrej (generálny sekretár APZ), Alexej Beljajev (prezident APZ a ZSP SR), Juraj Sinay (prezident ZAP SR), Vladimír Jacko (prezident ZHŤPG), Ivan Dubovan (vice-prezident SEA), Vladimír Ondrovič (prezident ZEP SR), Pavol Kováčik (ZSPS). 


V poradí tretie Valné zhromaždenie Asociácie priemyselných zväzov sa uskutočnilo dňa 14.6.2017 v Bratislave, za účasti 41 delegátov, ktorí si vypočuli Správu Prezídia o činnosti APZ od posledného VZ APZ a Správu Dozornej rady APZ. Delegáti odsúhlasili zmenu a doplnenia Stanov APZ. Bol vytvorený nový orgán – Výkonný výbor, do ktorého každý členský zväz APZ nominoval dvoch zástupcov. Za členov Výkonného výboru boli zvolení: Alexej Beljajev (ZSP SR), Vladimír Slezák (ZSP SR), Juraj Sinay (ZAP SR), Alexander Matušek (ZAP SR), Vladimír Jacko (ZHŤPG), Milan Veselý (ZHŤPG), Ivan Dubovan (SEA), Ján Nemašik (SEA), Vladimír Ondrovič (ZEP SR), Norbert Šatan (ZEP SR) a Pavol Kováčik (ZSPS). Za prezidenta APZ bol opätovne zvolený Alexej Beljajev. Valné zhromaždenie taktiež schválilo Stratégiu APZ pre roky 2017-2020. 

Úvodom verejnej časti VZ vystúpil s prejavom prezident APZ A. Beljajev. S príhovormi taktiež vystúpili štátni tajomníci zastúpených rezortov - hospodárstva, životného prostredia a zahraničných vecí a európskych záležitostí. Ďalej sa zúčastnili sociálni partneri - podpredseda ZMOS J. Dvonč, prezident KOZ J. Kollár, predseda SOPK P. Mihók a predstavitelia akademickej a výskumnej oblasti – rektor STU BA R. Redhammer a predseda SAV P. Šajgalík, ktorí tiež vystúpili so svojimi príhovormi o spolupráci ich inštitúcií s priemyslom.

ą
Asociacia Pzvazov,
22. 6. 2017, 0:49
ą
Asociacia Pzvazov,
22. 6. 2017, 0:49
ą
Asociacia Pzvazov,
22. 6. 2017, 0:49
Ċ
Asociacia Pzvazov,
23. 6. 2017, 2:54
Ċ
Asociacia Pzvazov,
23. 6. 2017, 2:59
Ċ
Asociacia Pzvazov,
28. 6. 2017, 0:00
Comments