novinky‎ > ‎

Tlačová správa zo stretnutia predstaviteľov APZ s MPSVaR SR dňa 28.10.2016

uverejnené 9. 11. 2016, 3:10 používateľom Asociacia Pzvazov   [ aktualizované 23. 11. 2016, 3:08 ]

Spolupráca s Asociáciou priemyselných zväzov

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter rokoval so zástupcami Asociácie priemyselných zväzov. Dohodli sa na užšej spolupráci pri hľadaní kvalifikovanej pracovnej sily na neobsadené pracovné miesta.

Zástupcovia Asociácie informovali ministra o problémoch firiem pri obsadzovaní voľných pracovných miest. Mnohé z nich nevedia nájsť zamestnancov aj napriek vysokému počtu nezamestnaných ľudí. S ministerstvom práce už spolupracujú pri príprave programov rekvalifikácií, ich efekt sa však dostaví až po čase. Na stretnutí sa zároveň predstavitelia zväzov vyjadrili, že od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR očakávali väčšiu podporu duálneho vzdelávania. K tejto problematike sa preto plánujú stretnúť s ministrom školstva.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter si plne uvedomuje, že na niektoré pozície nemáme na Slovensku dostatok kvalifikovaných pracovníkov. O regulovanom vstupe zamestnancov z tretích krajín na konkrétne nedostatkové profesie je ministerstvo pripravené so zamestnávateľmi kedykoľvek rokovať. Urobilo tak už napríklad s Volkswagen Slovakia a PSA Peugeot Citroën. S Asociáciou priemyselných zväzov sa dohodolo na vytvorení pracovnej skupiny, ktorej úlohou bude príprava a podpora realizácie konkrétnych opatrení pri zabezpečení pracovnej sily. Prvým krokom pre každého zamestnávateľa bude aj naďalej podrobná informácia o požadovanej pracovnej sile na príslušnom úrade práce. Ak úrad nebude vedieť pracovníkov poskytnúť, požiada zamestnávateľ o povolenie na zamestnanie občanov tretích krajín. Pretože teraz administratívny proces zamestnania týchto ľudí trvá príliš dlho, požiadali zamestnávatelia o nadrezortné stretnutie s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, s Ministerstvom vnútra SR a s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR k možnému skráteniu procesu.

Asociáciu priemyselných zväzov tvoria Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky, Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky, Slovenská elektromechanická asociácia, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a Zväz elektrotechnického priemyslu SR.

Odkaz na MPSVaR SR
https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/spolupraca-asociaciou-priemyselnych-zvazov.html

Comments