novinky‎ > ‎

štatistické výkazy budú od nového roka elektronické

uverejnené 26. 11. 2015, 2:50 používateľom Neznámy používateľ
Bratislava, 25.11. 2015

Od 1. januára 2016 budú podnikateľské subjekty, zaradené do štatistického zisťovania (spravodajské jednotky),
poskytovať údaje Štatistickému úradu Slovenskej republiky (ŠÚ SR) prostredníctvom online formulárov.
V uvedenom termíne vstupuje do platnosti novela zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 326/2014 Z. z.,
ktorá obsahuje nové pravidlá predkladania štatistických výkazov. Podrobnosti o spôsobe poskytovania údajov spravodajskými
jednotkami, vrátane výnimiek, sú rozpracované vo vyhláške ŠÚ SR.
Elektronický zber údajov prispeje k znižovaniu administratívnej záťaže a eliminovaniu chýb pri vypĺňaní formulárov,
keďže nový systém automaticky odhalí logické nezrovnalosti a upozorní na nutnosť ich opravy.
Elektronizácia zároveň umožní harmonizovať lehoty na predkladanie niektorých štatistických výkazov s termínmi odovzdávania výkazov k DPH.


Viac informácií získate na: www.statistics.sk
klik
Comments