novinky‎ > ‎

rokovania slovenských a srbských podnikateľských subjektov

uverejnené 13. 11. 2015, 5:13 používateľom Neznámy používateľ
          
Vážení páni a vážené dámy,

dňa 11. decembra 2015 sa v rámci podnikateľskej misie do Srbskej republiky uskutočnia v Belehrade rokovania slovenských a srbských podnikateľských subjektov. Rokovania sú súčasťou 7. zasadnutia Zmiešanej komisie medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou pre hospodársku spoluprácu v dňoch 10. – 11. decembra 2015 v Belehrade. 


Podnikateľská misia a B2B rokovania budú sektorovo zamerané na: 
  • Energetiku (tepelná, jadrová, solárna, veterná, obnoviteľné zdroje, 
  • Strojárstvo (energetické, dopravné, potravinárske, všeobecné) 
  • Automotive 
  • Elektrotechniku a elektroniku 
  • ITC 
  • Infraštruktúru (železnice, diaľnice, cesty, mosty, tunely) 
  • Ekológiu (likvidácia odpadu, ČOV, kanalizácia, rozvody a úpravy pitnej vody, spaľovne) 
  • Chémiu a farmáciu 
  • Poľnohospodárstvo a potravinárstvo 


Hlavným organizátorom podnikateľskej misie a B2B rokovaní je Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s ústredím Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

Hlavným koordinátorom je Ing. Jozef Máder, č. t. 02/58 260 254, mobil: 0910/828 328, e-mail: jozef.mader@sario.sk, ktorému je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku.


V prípade, že má slovenská firma špeciálnu požiadavku na stretnutie s partnerskou srbskou firmou, je nevyhnutné túto skutočnosť uviesť v dotazníku, vrátane kontaktov. Za srbskú stranu bude zabezpečovať partnerské srbské spoločnosti Hospodárska komora Srbska. 


Uzávierka prihlášok na podnikateľskú misiu a B2B je dňa 27. novembra 2015


Podrobnejšie informácie o mieste konania podnikateľskej misie Vám budú poskytnuté agentúrou SARIO. 

Tešíme sa na Vašu účasť ! 


Comments