novinky‎ > ‎

Pracovné stretnutie členov APZ a ZEP s vedením SARIO dňa 4. mája 2016

uverejnené 5. 5. 2016, 5:36 používateľom Asociacia Pzvazov   [ aktualizované 5. 5. 2016, 5:51 ]

Pracovné stretnutie GR SARIO Roberta Šimončiča, riaditeľov a vedúcich predstaviteľov SARIO a predstaviteľov APZ sa uskutočnilo v priestoroch SARIO dňa 4. mája 2016 popoludní. Za APZ sa zúčastnili GS APZ A. Ondrej, VP ZSP SR J. Borgula, GS ZSP SR M. Križan a taktiež predstavitelia ZEP - prezident zväzu V. Ondrovič a GS ZEP A. Lasz. 

Predmetom rokovania bolo informovať o možnostiach spolupráce obidvoch organizácií, ktorými sú hlavne nasledujúce oblasti: výstavníctvo a podpora exportu, spolupráca v budovaní databázy dodávateľov konečných výrobcov,  výmena informácií a koordinácia pripravovaných podujatí pre priemysel. 

Boli dohodnuté nasledujúce formy spolupráce: 

1. Koordinácia prípravy slovenskej účasti na (BVV) v Brne. 

2. Zriadenie pracovnej skupiny pre prípravu projektu databázy dodávateľov. 

3. Výmena informácií o pripravovaných podujatiach APZ ( vrátane členov). 

4. Prezentácia SARIO o pripravovaných aktivitách pre členov VZ ZSP SR dňa 24.5.2016.Ċ
Asociacia Pzvazov,
5. 5. 2016, 5:53
Comments