novinky‎ > ‎

Medzinárodný strojársky veľtrh Brno - Slovenský národný deň 4.10.2016

uverejnené 22. 9. 2016, 3:39 používateľom Asociacia Pzvazov   [ aktualizované 22. 9. 2016, 3:41 ]


12:00 – 12:30 Slávnostné otvorenie Slovenského národného dňa 2016

 

Slávnostné otvorenie Slovenského národného dňa s úvodným vystúpením ministra hospodárstva SR a ministra priemyslu a obchodu ČR.

12:30 – 14:00 Konferencia Slovenského národného dňa 2016

12:30 – 12:45 Prezentácia Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)

Spájame Vás so svetom – nástroje a služby agentúry SARIO

12:45 – 13:00 Prezentácia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA)

Podpora MSP formou prenosu znalostí

13:00 – 13:15 Prezentácia EXIMBANKY SR

Podpora exportu prostredníctvom EXIMBANKY SR

13:15 – 14:00 Prezentácia Asociácie priemyselných zväzov

Ochranca záujmov slovenského priemyslu

Zväz strojárskeho priemyslu SR

Zväz automobilového priemyslu SR

Zväz elektrotechnického priemyslu SR

Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR

Slovenská elektromechanická asociácia

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

14:00 – 15:00 Koktail a odborná debata na tému - Ako si priemysel môže chrániť marže

Neformálna odborná debata zameraná na technologické a manažérske fenomény, ktoré vykazujú schopnosť ovplyvňovať konkurencieschopnosť, kvalitu výroby a ziskovosť priemyselných podnikov.

Comments