novinky‎ > ‎

Mediálne výstupy ku konferencii “Perspektívy spracovateľského priemyslu SR

uverejnené 24. 2. 2016, 8:05 používateľom Spravca APZ   [ aktualizované 2. 3. 2016, 4:23 používateľom Asociacia Pzvazov ]

1. Slovenský priemysel otáča. Už nebude tvoriť pracovné miesta pre ľudí s nízkou odbornosťou.
19.02.2016, 00:00, aktuality.sk
http://www.aktuality.sk/clanok/314015/slovensky-priemysel-otaca-uz-nebude-tvorit-pracovne-miesta-pre-ludi-s-nizkou-odbornostou/

2. Priemysel čakajú dôležité zmeny
19.02.2016, Strojárstvo / Strojírenství
http://www.engineering.sk/clanky2/veltrhy/2888-priemysel-cakaju-dolezite-zmeny

3. V. HUDÁK: Malé a stredné podniky sú kľúčové pre slovenskú ekonomiku
19.02.2016, Pozri!
http://spravy.pozri.sk/clanok/V.-HUDAK:-Male-a-stredne-podniky-su-k%C4%BEucove-pre-slovensku-ekonomiku/396021

4. Konferencia Perspektívy spracovateľského priemyslu v SR

18.02.2016, Ekonomická univerzita v Bratislave
https://www.euba.sk/univerzitne-udalosti/priemysel-cakaju-zmeny

5. Slovenský priemysel vo fáze, keď sa rozhoduje o jeho budúcej podobe (2)
18.02.2016, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
http://www.mhsr.sk/multimedialnagaleria/1513s147230c?page=&prm3=2905

6. Priemysel čakajú dôležité zmeny
18.02.2016, Informačný portál dodávateľov automobilového priemyslu
http://www.ipdap.sk/show.php?idart=8127&od=0

7. Udržať Slovensko na priemyselnej mape má iniciatíva 'Inteligentný priemysel'
18.02.2016, Tlačová agentúra SR:

Hudák: "Slovensko v podstate donedávna bolo vnímané ako montážna dielňa. Na druhej strane vďaka tomu sme sa dostali do situácie, kde sme v prepočte áut na jedného obyvateľa. Takže tá ekonomika bola doteraz ťahaná zahraničnými investíciami, ktoré boli hlavne zamerané na výrobu a na to, čo je na Slovensku dobré a to je lacná pracovná sila, ale kvalifikovaná pracovná sila. V súčasnosti sa ale musíme posunúť ďalej, a to je práve súčasť tej diskusie o perspektívach spracovateľského priemyslu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. A to je to, že sa musíme posunúť ďalej z hľadiska kvality a zamerania nášho priemyslu a ten posun je hlavne v oblasti inovácií a kvality vývoja a výskumu a potom aplikácií do konkrétnej ekonomiky a priemyslu. Myslím si, že aj posledné investície ukazujú a investori naznačujú, že tento posun je očakávaný na Slovensku. Napríklad tu máme diskusie s predstaviteľmi Jaguar Land Rover. Tie jasne ukazujú na to, že očakávajú, že na Slovensku v rámci ich investície chcú spolupracovať s univerzitami, s výskumnými pracoviskami a chcú využiť Slovensko nielen ako montážnu dielňu, ale chcú naozaj pracovať na Slovensku ako v krajine, ktorá im pomáha v ich vlastných inováciách."

Bratislava 18. februára (TASR) – Udržať pozíciu slovenských podnikov na priemyselnej mape Európy je cieľom iniciatívy 'Inteligentný priemysel', ktorú dnes na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA) predstavili reprezentanti nosných odvetví spracovateľského priemyslu na odbornej konferencii 'Perspektívy spracovateľského priemyslu SR'. Konferenciu zorganizoval Zväzy automobilového priemyslu SR a Zväzu strojárskeho priemyslu SR spolu s Asociáciou priemyselných zväzov (APZ).
V hierarchii priorít by sa podľa autorov iniciatívy mala zmeniť pozícia priemyslu a inovácií. Nová vláda by sa mala zacieliť na úpravu vzdelávacieho systému na všetkých úrovniach s orientáciou na prílev kvalifikovaných ľudí v technických odboroch. Konferencia podnikateľov na akademickej pôde je podľa ministra hospodárstva Vazila Hudáka symbolom, že dochádza k reálnemu prepojeniu vedy, výskumu a priemyslu.
"Je to cesta, ako sa Slovensko môže pohnúť smerom k inováciám. Slovensko je v novej etape ekonomického rozvoja. Do značnej miery sme doteraz profitovali z toho, že Slovensko bolo posudzované v rámci Európy, ale aj globálne ako krajina, ktorá má veľmi lacnú pracovnú silu, ale aj veľmi schopnú a kvalifikovanú. Na tejto ponuke sme pritiahli veľa zahraničných investorov. Stali sme sa najväčšou dielňou Európy automobilového priemyslu. Máme v podstate už štyri automobilky, čo nemá žiadna krajina," skonštatoval minister v aule univerzity. Posun ekonomiky vidí hlavne v oblasti inovácií a kvality vývoja a výskumu a jeho aplikácie do priemyslu.
Iniciatíva 'Inteligentný priemysel' má za cieľ načrtnúť budúcu podobu slovenského priemyslu a vytvoriť podmienky pre udržanie jeho konkurencieschopnosti. Východiskom pre navrhované zmeny je štúdia 'Spracovateľský priemysel SR: Stav a perspektívy rozvoja', ktorú na objednávku Zväzu automobilového priemyslu SR a Zväzu strojárskeho priemyslu SR vypracovala Katedra hospodárskej politiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity. Autori štúdie pod vedením profesora Mikuláša Luptáčika predstavili aj výsledky ich štúdie.
"Naše zadanie znelo - vypracovať štúdiu, ktorá by komplexne zhodnotila význam priemyslu pre slovenské národné hospodárstvo a poskytla zamestnávateľským zväzom podklady pre rozhodovanie a pre tvorbu priemyselnej politiky Slovenska. Priniesla kvalifikované informácie pre širšiu odbornú verejnosť," zhodnotil čestný prezident Zväzu strojárskeho priemyslu SR Milan Cagala.
Presné informácie o vplyve, štruktúre a stave spracovateľského priemyslu sú nevyhnutný základ pre akékoľvek návrhy budúcich zmien, podčiarkol generálny sekretár APZ Anton Ondrej. "Výsledky štúdie ukázali, že zjednodušené vnímanie významu priemyslu a "deindustrializácie" je skresľujúce a môže viesť k nesprávnym implikáciám pre hospodársku politiku," skonštatoval Ondrej.
Faktory, ktoré budú určovať fungovanie priemyslu v budúcnosti, sú blízke princípom, označovaným ako Industrie 4.0. "Pre slovenské podniky predstavuje ich využitie jedinečnú príležitosť získať konkurenčnú výhodu. Aplikovaný výskum, iniciovaný potrebami priemyslu, je motorom inovácií v národnom hospodárstve," zdôraznil prezident ZAP Juraj Sinay. Výsledky štúdie podľa Sinaya potvrdili, že nepriame efekty pre zamestnanosť, generované automobilovým priemyslom sú výrazne vyššie, ako priame. "Každé pracovné miesto v troch automobilových závodoch na Slovensku generovalo v roku 2012 prácu pre šesť ďalších ľudí u dodávateľov a firiem z iných odvetví. V súčasnosti je to už 7,5 pracovného miesta na priameho zamestnanca," zdôraznil Sinay.
Tvorcami iniciatívy sú priemyselné podniky a ich odvetvové spolky, združené v Asociácii priemyselných zväzov. Ide o zhruba štyristo firiem, ktoré tvoria zhruba 80 % slovenskej priemyselnej produkcie a priamo zamestnávajú viac ako 100.000 ľudí. S iniciatívou oslovujú aj firmy z iných odvetví. Priemysel má vplyv na tretinu pracovných miest v slovenskej ekonomike a téma budúcej konkurencieschopnosti priemyslu je kľúčová pre životnú úroveň ľudí.

8. Očakávania priemyslu od ľudí sa menia
29.02.2016 19:37:00, Správy RTVS
 
Ľudia s nízkou kvalifikáciou si budú naďalej ťažšie hľadať prácu. Slovenský priemysel totiž namiesto robotníkov dáva prednosť odborníkom so vzdelaním. Manuálnu prácu vo fabrikách nahrádza stále viac technika a digitálne technológie. Z montážnej dielne, za ktorú je Slovensko často označované, by postupne mohla byť dielňa nápadov.

Comments