novinky‎ > ‎

Konferencia k vysokoškolskému vzdelávaniu 17.10.2016

uverejnené 14. 10. 2016, 8:16 používateľom Asociacia Pzvazov   [ aktualizované 21. 10. 2016, 5:52 ]

Konferencia k vysokoškolskému vzdelávaniu sa pod záštitou Priemyselnej Bipartity, v spolupráci s Asociáciou priemyselných zväzov a Zväzom automobilového priemyslu Slovenskej republiky uskutočnila dňa 17.10.2016 v čase od 9.00 - 16.00 hodiny v Hoteli Sorea Regia, Bratislava.

Vzdelávací proces musí zabezpečovať dostatočný počet absolventov pre meniace sa potreby trhu práce tak, aby školstvo bolo základom a motorom konkurencieschopnosti a rastu ekonomiky. 
Cieľom konferencie PB k vysokoškolskému vzdelávaniu bolo uskutočniť analýzu stavu súčasného systému vzdelávania, určiť jeho smerovanie a navrhnúť konkrétne opatrenia na zvýšenie efektivity celého procesu.

Program Konferencie k vysokoškolskému vzdelávaniu:
1) Otvorenie konferencie – PhDr. Emil Machyna, predsedajúci Konferencie PB
2) Potreba transformácie vysokoškolského vzdelávania z pohľadu programového vyhlásenie vlády – Mgr. Jozef Jurkovič, zástupca MŠVVaŠ SR
3) Vystúpenie Mgr. Branislava Ondruša, štátneho tajomníka MPSVaR SR k problematike vysokoškolského vzdelávania
4) Participácia zamestnávateľov na plnení programového vyhlásenia vlády v oblasti vysokoškolského vzdelávania – Prof. Juraj Sinay, prezident ZAP SR
5) Potreby vysokoškolských absolventov pre trh práce – Ing. Ivan Láska, zástupca TREXIMA, spol. s r.o.
6) Diskusia k predneseným témam
7) Prestávka na obed
8) Kto sú uplatniteľní absolventi – nové kompetencie a praktická príprava. Dáta a skúsenosti z projektu „Vysoké školy – motory rastu“ – PhDr. Peter Obdržálek, CSc.
9) Návrh na systémovú transformáciu vysokoškolského vzdelávania – Ing. Jaroslav Holeček, viceprezident ZAP SR
10) Skúsenosti priemyslu z realizácie projektu SPICE – Ing. Martin Morháč
11) Diskusia k predneseným témam
12) Návrh deklarácie – Prof. Juraj Sinay, prezident ZAP SR
13) Ukončenie konferencie – Ing. Alexej Beljajev, prezident ZSP SR
Ċ
Asociacia Pzvazov,
21. 10. 2016, 5:46
Ċ
Asociacia Pzvazov,
21. 10. 2016, 5:51
Ċ
Asociacia Pzvazov,
21. 10. 2016, 5:47
Ċ
Asociacia Pzvazov,
21. 10. 2016, 5:50
Ċ
Asociacia Pzvazov,
21. 10. 2016, 5:50
Ċ
Asociacia Pzvazov,
21. 10. 2016, 5:49
Ċ
Asociacia Pzvazov,
21. 10. 2016, 5:48
Comments