novinky‎ > ‎

Stretnutie zamestnávateľských zväzov a SOPK s podpredsedom EK pre Energetickú úniu a Ministrom hospodárstva SR

uverejnené 29. 1. 2016, 8:28 používateľom Spravca APZ   [ aktualizované 29. 1. 2016, 8:29 ]

    Dňa 29. januára 2016 sa na pôde Ministerstva hospodárstva SR uskutočnilo stretnutie zamestnávateľských zväzov a SOPK s podpredsedom Európskej komisie pre Energetickú úniu Marošom Šefčovičom a ministrom hospodárstva SR Vazilom Hudákom. Zamestnávateľské zväzy boli zastúpené Asociáciou priemyselných zväzov, Klubom 500, Republikovou úniou zamestnávateľov SR a Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení SR. Na základe osobitného pozvania sa zúčastnil aj prezident spoločnosti U.S. Steel Košice. V diskusii rezonovali najmä oblasti v priamej pôsobnosti M. Šefčoviča v Európskej komisii – energetická únia, udržateľnosť a rozvoj konkurencieschopnosti priemyslu na slovenskej, ale aj európskej úrovni, problematika dumpingových cien ocele na svetových trhoch. M. Šefčovič povzbudil predstaviteľov slovenského metalurgického odvetvia, aby sa zapojili do prípravy a formulácie Národnej stratégie pre energetiku a metalurgiu do r. 2030, ako komplexného súboru opatrení, ktorý bude potrebné prijať vo verejnej aj súkromnej sfére pre udržanie konkurencieschopnosti nielen metalurgického priemyslu, ale aj energetiky a priemyslu ako celku.
Comments