kontakty‎ > ‎

členské zväzy

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR)

Bojnická 3
831 04 Bratislava
Slovenská republika

tel.: +421 2 43642235 – 6
e-mail: sekretariat@zapsr.sk
web: www.zapsr.sk


Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR (ZHŤPG SR)

Jašíková 2 
821 03 Bratislava 
Slovenská republika

tel.: +421 2 48291316 
fax: +421 2 43427567 


Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky (ZEP SR)

Bajkalská cesta 31
821 05 Bratislava
Slovenská republika

tel.: 02/556 47 88
e-mail: zep@zep.sk

Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky (ZSP SR)

Ventúrska 10
811 01 Bratislava
Slovenská republika

tel.: 02 - 20634453

e-mail: zspsr@zspsr.sk
web: www.zspsr.sk

Slovenská elektromechanická asociácia (SEA)

Hviezdoslavova 807
924 27 Galanta 
Slovenská republika
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS)
Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
Slovenská republika

tel.: 02 43633263
e-mail: sekretariat@zsps.sk
web: www.zsps.sk
Comments