kontakty

Asociácia priemyselných zväzov
(Association of Industrial Unions)

Sídlo / fakturačná adresa: 
Ventúrska 10, 811 01 Bratislava 
Office: Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava (Technopol Servis, a.s.), 10. poschodie, kancelária č. 9 a 10
Adresa pre zasielanie korešpondencie: Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava (Technopol Servis, a.s.)
e-mail: sekretariat@asociaciapz.eu


IČO: 50027514
DIČ: 2120160592
nie sme platcami DPH


Zoznam kontaktných osôb:

JUDr. Anton Ondrej, MBA (Generálny sekretár)
tel.: +421 902 944030
e-mail: anton.ondrej@asociaciapz.eu


Mgr. Petra Matulová (Vedúca kancelárie)
tel.: +421 904 325061
e-mail: petra.matulova@asociaciapz.eu


Mgr. Ing. Juraj Baričič (Právnik - legislatívec)
tel.: +421 911 740329
e-mail: juraj.baricic@asociaciapz.euPrezídium Asociácie priemyselných zväzov:

Ing. Alexej Beljajev (Prezident APZ, Prezident ZSP SR)

Prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. (Člen Prezídia APZ, Prezident ZAP SR)

Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA (Člen Prezídia APZ, Prezident ZHŤPG SR)

Ing. Ivan Dubovan (Člen Prezídia APZ, Viceprezident SEA)

Ing. Vladimír Ondrovič (Člen Prezídia APZ, Prezident ZEP SR)

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA (Člen Prezídia APZ, Prezident ZSPS)
 Vyjadrite svoj názor na našu stránku