http://www.apzsk.eu/

Vitajte na stránke Asociácie Priemyselných Zväzov
 
 • Spoločné komuniké MPSVR SR a predstaviteľov Asociácie priemyselných zväzov 15.12.2016 Spoločné komuniké štátneho tajomníka MPSVaR Branislava Ondruša a predstaviteľov Asociácie priemyselných zväzov na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.12.2016 k problematike riešenia situácie ohľadom nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily ...
  20. 12. 2016, 1:26 zverejnil používateľ Asociacia Pzvazov
 • Podpis memoranda o spolupráci medzi APZ a GMIS (Globálne fórum pre výrobu a priemysel) 5.12.2016 Starting from left to right: Marek Csabay (Head of the office Principal Advisor to the State Secretary), HE Rastislav Chovanec (State Secretary of the Ministry of Economy), Anton Ondrej (General ...
  7. 12. 2016, 9:48 zverejnil používateľ Asociacia Pzvazov
 • Valné zhromaždenie Zväzu strojárskeho priemyslu SR 25.11.2016 Valné zhromaždenie Zväzu strojárskeho priemyslu SR sa uskutočnilo dňa 25.11.2016, v hoteli Senec v Senci. Program:1/ Otvorenie2/ Voľba pracovných komisií a overovateľov3/ Priority a ciele ...
  28. 11. 2016, 5:55 zverejnil používateľ Asociacia Pzvazov
 • Musíme zlepšiť manažment vedy a výskumu na Slovensku Problematika podpory a financovania vedy, výskumu a vzdelávania na Slovensku je témou, o ktorej sa veľa diskutuje. Na jednej strane máme vedeckých pracovníkov, ktorí sa svojimi výsledkami radia k svetovej ...
  25. 11. 2016, 8:09 zverejnil používateľ Asociacia Pzvazov
 • Stretnutie so zástupcami výrobných spoločností, klastrov a priemyselných asociácií 30.11.2016 Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu si Vás dovoľuje pozvať na stretnutie so zástupcami výrobných spoločností, klastrov a priemyselných asociácií, prevažne z odvetvia automobilového priemyslu, z Ruskej federácie. Podujatie ...
  24. 11. 2016, 2:27 zverejnil používateľ Asociacia Pzvazov
Zobrazujú sa príspevky 1 - 5 zo stránky 38. Zobraziť ďalšie »